Menu
Zamknij

Ekonomika turystyki i rekreacji (opr. kartonowa) od 71 10

Biblioteka biznesu

Opis

Tytuł Ekonomika turystyki i rekreacji Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN ISBN 978-83-01-16680-9 seria TURYSTYKA Rok wydania 2011 Warszawa Wydanie 2 liczba stron 416 Format pdf Spis treści WstępAleksander Panasiuk 11 ROZDZIAŁ 1. EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI W SYSTEMIE NAUK EKONOMICZNYCH Aleksander Panasiuk 15 1.1. Zadania badawcze nauk ekonomicznych 15 1.2. Ekonomika turystyki i rekreacji jako dyscyplina badawcza ekonomii 19 1.3. Nauki o turystyce i rekreacji 22 Pytania i zadania 25 Literatura zalecana 26 ROZDZIAŁ 2. PODSTAWY TURYSTYKI I REKREACJI 27 2.1. Wzajemne relacje turystyki i rekreacji Aleksander Panasiuk 27 2.2. Turystyka i ruch turystyczny Agnieszka Sawińska 29 2.3. Uczestnicy ruchu turystycznego Agnieszka Sawińska 35 2.4. Pojęcie rekreacji Katarzyna Orfin 39 2.5. Uczestnicy rekreacji Katarzyna Orfin 42 Pytania i zadania 45 Literatura zalecana 45 ROZDZIAŁ 3. FUNKCJE TURYSTYKI I REKREACJI 46 3.1. Zróżnicowanie i charakter funkcji turystyki Beata Meyer 46 3.2. Warianty funkcji pełnionych przez turystykę Beata Meyer 48 3.2.1. Typologia funkcji turystyki 48 3.2.2. Funkcje turystyki realizowane przede wszystkim na płaszczyźnie społeczno--kulturowej 49 3.2.3. Funkcje turystyki wykonywane z reguły na płaszczyźnie gospodarczej 55 3.2.4. Funkcje turystyki realizowane w głównej mierze na płaszczyźnie przestrzenno-środowiskowej 58 3.3. Funkcje rekreacji Katarzyna Orfin 62 Pytania i zadania 65 Literatura zalecana 65 ROZDZIAŁ 4. MIEJSCE TURYSTYKI I REKREACJI W GOSPODARCE 66 4.1. Gospodarka turystyczna i przemysł turystyczny Aleksander Panasiuk 66 4.2. Struktura gospodarki turystycznej Aleksander Panasiuk 71 4.3. Turystyka i rekreacja w gospodarce narodowej i regionalnej Aleksander Panasiuk 75 4.4. Mnożnik turystyczny Dawid Milewski 78 4.5. Rachunek satelitarny turystyki Dawid Milewski 86 4.6. Czynniki produkcji w gospodarce turystycznej i rekreacji Aleksander Panasiuk 90 4.7. Rola turystyki i rekreacji w rozwoju społeczno-gospodarczym Tomasz Mańkowski 99 4.8. Stabilny rozwój turystyki i rekreacji Beata Meyer 103 4.8.1. Zasady jednostajnego rozwoju 103 4.8.2. Negatywne aspekty rozwoju turystyki i rekreacji 105 4.8.3. Cele i zasady zrównoważonego rozwoju turystyki i rekreacji 107 Pytania i zadania 112 Literatura zalecana 112 ROZDZIAŁ 5. RYNEK USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH 113 5.1. Podstawowe pojęcia dotyczące rynku usług turystycznych i rekreacyjnych Aleksander Panasiuk, Anna Tokarz-Kocik 113 5.2. Struktura rynku usług turystycznych i rekreacyjnych Aleksander Panasiuk, Anna Tokarz-Kocik 117 5.3. Modele rynku usług turystycznych i rekreacyjnych Aleksander Panasiuk 123 5.4. Koniunktura na rynku usług turystycznych Adam Pawlicz 126 5.5. Globalizacja rynku usług turystycznych Kamila Mańko 132 Pytania i zadania 138 Literatura zalecana 138 ROZDZIAŁ 6. POPYT TURYSTYCZNY I REKREACYJNYDawid Milewski, Katarzyna Orfin 139 6.1. Definicja i specyfika popytu w turystyce i rekreacji 139 6.2. Cechy popytu turystycznego i rekreacyjnego 143 6.3. Czynniki określające wielkość popytu turystycznego i rekreacyjnego 156 6.4. Mierniki popytu turystycznego i rekreacyjnego 162 6.5. Współczesne tendencje popytu w turystyce i rekreacji 168 6.5.1. Tendencje w turystyce 168 6.5.2. Tendencje w rekreacji 171 Pytania i zadania 174 Literatura zalecana 175 ROZDZIAŁ 7. PROBLEMY KONSUMPCJI W TURYSTYCE I REKREACJIAgnieszka Sawińska 176 7.1. Gospodarstwo domowe na rynku usług turystycznych i rekreacyjnych 176 7.2. Uwarunkowania konsumpcji w turystyce i rekreacji 180 7.3. Modele konsumpcji usług turystycznych i rekreacyjnych 192 Pytania i zadania 201 Literatura zalecana 201 ROZDZIAŁ 8. PODAŻ TURYSTYCZNA I REKREACYJNA 202 8.1. Istota i parametry podaży turystycznej i rekreacyjnej Dawid Milewski 202 8.2. Istota i rodzaje towaru turystycznego Aleksander Panasiuk,Anna Tokarz-Kocik 206 8.3. Elementy artykułu turystycznego Beata Meyer, Aleksander Panasiuk, Anna Tokarz-Kocik 212 8.3.1. Dobra i urządzenia turystyczne 212 8.3.2. Usługi turystyczne 223 8.4. Usługi rekreacyjne Anna Tokarz-Kocik 230 8.5. Mierniki podaży turystycznej i rekreacyjnej Anna Tokarz-Kocik 234 Pytania i zadania 238 Literatura zalecana 238 ROZDZIAŁ 9. CENY USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH 239 9.1. Teoretyczne podstawy cen Adam Pawlicz 239 9.2. Koncepcje wyjściowe ustalania cen na usługi turystyczne i rekreacyjne Aleksander Panasiuk 242 9.3. Metody ustalania cen na usługi turystyczne i rekreacyjne Adam Pawlicz 245 9.3.1. Ustalanie cen w sektorze prywatnym 245 9.3.2. Ustalanie cen w sektorze publicznym i organizacjach non profit 250 9.4. Yield management Adam Pawlicz 252 9.5. Kalkulacja ceny imprezy turystycznej Adam Pawlicz 255 9.6. Normy prawne w zakresie użytkowania cen usług turystycznych Adam Pawlicz 265 Pytania i zadania 268 Literatura zalecana 269 ROZDZIAŁ 10. JAKOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH 270 10.1. Istota jakości usług turystycznych i rekreacyjnych Kamila Mańko,Aleksander Panasiuk 270 10.2. Kryteria oceny i możliwości pomiaru jakości usług turystycznych i rekreacyjnych Aleksander Panasiuk, Agnieszka Sawińska 277 10.3. Marketingowe aspekty jakości usług turystycznych i rekreacyjnych Aleksander Panasiuk, Agnieszka Sawińska 288 10.4. Jakość jako informacja rynkowa dla konsumentów usług turystycznych i rekreacyjnych Adam Pawlicz 291 10.5. Postulaty jakościowe wybranych usług turystycznych i rekreacyjnych Aleksander Panasiuk 294 Pytania i zadania 298 Literatura zalecana 298 ROZDZIAŁ 11. POLITYKA PAŃSTWA W OBSZARZE TURYSTYKI I REKREACJI 299 11.1. Miejsce turystyki i rekreacji w polityce społeczno-gospodarczej państwa Tomasz Mańkowski 299 11.2. Państwo jako podmiot rynku usług turystycznych i rekreacyjnych Anna Gardzińska 302 11.3. Struktura polityki turystycznej Anna Gardzińska 304 11.3.1. Istota polityki turystycznej 304 11.3.2. Podmioty polityki 307 11.3.3. Adresaci polityki 319 11.3.4. Metody polityki 321 11.3.5. Instrumenty polityki 323 11.4. Strategie rozwoju turystyki i rekreacji w Polsce Tomasz Mańkowski, Aleksander Panasiuk 326 11.5. Polityka turystyczna Unii Europejskiej Anna Gardzińska 329 11.6. Struktura polityki w obszarze rekreacji Tomasz Mańkowski 334 Pytania i zadania 342 Literatura zalecana 343 ROZDZIAŁ 12. TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWAAdam Pawlicz 344 12.1. Podstawowe pojęcia z zakresu turystyki międzynarodowej 344 12.2. Ruch turystyczny na świecie 348 12.3. Wpływ turystyki zagranicznej na bilans płatniczy 356 12.4. Wpływy z turystyki zagranicznej a PKB 359 12.5. Czynniki decydujące o wielkości ruchu turystycznego w skali międzynarodowej 363 12.6. Międzynarodowe organizacje turystyczne 367 Pytania i zadania 370 Literatura zalecana 370 ROZDZIAŁ 13. PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE I REKREACYJNEMarta Sidorkiewicz 371 13.1. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych 371 13.2. Klasyfikacja przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych 376 13.3. Formy organizacyjne i prawne przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych 380 13.4. Organizacja przedsiębiorstw turystycznych i rekreacyjnych 382 13.5. Progresywne formy zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi i rekreacyjnymi 386 Pytania i zadania 392 Literatura zalecana 393 SŁOWNICZEKAdam Pawlicz 394 BIBLIOGRAFIAAleksander Panasiuk 400 INDEKS RZECZOWYAnna Tokarz-Kocik 410

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Biblioteka biznesu, Menedżer Samuraj Intuicja Jako Klucz Do Sukcesu - Reinhard Lindner (opr. miękka)
od 66 49

2 oferty

Menedżer Samuraj Intuicja Jako Klucz Do Sukcesu - Reinhard Lindner (opr. miękka)

 • ISBN 9788301209483 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Lindner Reinhard 
 • Wydawnictwo PWN 
 • Ilość stron 272 
 • Rok wydania 2020 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Procesy metropolizacji. Darmowy odbiór w niemal 100 księgarniach! (opr. miękka)
od 69 20

1 oferta

Procesy metropolizacji. Darmowy odbiór w niemal 100 księgarniach! (opr. miękka)

 • ISBN 9788301185008 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Elżbieta Zuzańska-Zyśko 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
 • Ilość stron 432 
 • Rok wydania 2016 
Porównaj
Biblioteka biznesu, zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo (opr. miękka)
od 60 44

2 oferty

zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji zorientowanej procesowo (opr. miękka)

 • ISBN 9788301199999 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Natalia Potoczek 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Pwn 
 • Ilość stron 236 
 • Rok wydania 2018 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Powszechna historia prawa. wydanie rozszerzone - andrzej dziadzio (opr. miękka)
od 70 23

3 oferty

Powszechna historia prawa. wydanie rozszerzone - andrzej dziadzio (opr. miękka)

 • ISBN 9788301213466 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Andrzej Dziadzio 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Pwn 
 • Ilość stron 530 
 • Rok wydania 2020 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej (opr. miękka)
od 89 10

2 oferty

Finanse publiczne a nowe zarządzanie gospodarcze w Unii Europejskiej (opr. miękka)

 • ISBN 9788301198138 
 • Oprawa miękka 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Pwn 
 • Ilość stron 532 
 • Rok wydania 2018 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Rynki, instrumenty i instytucje finansowe - Opracowanie zbiorowe (opr. miękka)
od 104

2 oferty

Rynki, instrumenty i instytucje finansowe - Opracowanie zbiorowe (opr. miękka)

 • ISBN 9788301195083 
 • Oprawa miękka 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Pwn 
 • Ilość stron 500 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Afryka Subsaharyjska - Cieślik Ewa, Czernichowski Konrad, Ndiaye Bara (opr. miękka)
od 69

2 oferty

Afryka Subsaharyjska - Cieślik Ewa, Czernichowski Konrad, Ndiaye Bara (opr. miękka)

 • ISBN 9788301208837 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Ewa Cieślik, Konrad Czernichowski, Ndiaye Bara 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Pwn 
 • Ilość stron 244 
 • Rok wydania 2020 
Porównaj
Biblioteka biznesu, modele biznesu w internecie. teoria i studia przypadków polskich firm (opr. miękka)
od 59

2 oferty

modele biznesu w internecie. teoria i studia przypadków polskich firm (opr. miękka)

 • ISBN 9788301180225 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Tymoteusz Doligalski 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
 • Ilość stron 200 
 • Rok wydania 2021 
Porównaj
Biblioteka biznesu, kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa (opr. miękka)
od 77 95

2 oferty

kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstwa (opr. miękka)

 • ISBN 9788301188382 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Katarzyna Szczepańska-Woszczyna 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Pwn 
 • Ilość stron 274 
 • Rok wydania 2017 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.