Menu
Zamknij

kulturowe uwarunkowania rachunkowości w świetle założeń i praktyki rachunkowości islamskiej i chińskiej (opr. miękka)

Biblioteka biznesu

Opis

Historia, teraźniejszość i przyszłość rachunkowości ściśle scala się z rozwojem ludzkiej cywilizacji i jej środowiskiem. Jednym z części je modelujących jest kultura, ze swoimi wymiarami. Kultura, obok takich składowych, jak np. System prawny, gospodarczy, poziom rozwoju rynku finansowego, czy również doświadczenia historyczne, z jednej strony staje się ważną charakterystyką modelującą wymogi formułowane wobec rachunkowości funkcjonującej w danym środowisku kulturowym, z drugiej zaś wpływa na sposoby realizacji zadań przed nią stawianych. Zróżnicowanie kulturowe, właściwe dla rozmaitych regionów świata, można więc traktować jako czynnik decydujący o odmienności modeli rachunkowości właściwych dla informacji kultur. Powyższe założenie pozwoliło sformułować cel niniejszego opracowania, którym jest próba ukazania kultury, jako elementu formującego teorię i praktykę funkcjonowania modeli pomiaru i ujawnień rachunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyk kulturowych, właściwych dla rachunkowości islamskiej i chińskiej. Lektura niniejszego opracowania w zamierzeniu jej autora ma m.in. Pozwolić sformułować odpowiedź na kwestie: Czym jest kultura i jakie związki wykazuje ona z rachunkowością" Jakie parametry kulturowe determinują teorię i praktykę systemów pomiaru ujawnień rachunkowych funkcjonujących w krajach islamskich, a jakie są właściwe dla modelu rachunkowości chińskiej" Czy czynnik kulturowy osłabia procesy standaryzacji, harmonizacji i konwergencji rachunkowości w skali światowej" W jaki sposób charakterystyki kulturowe kształtują działania standaryzacyjne rachunkowości islamskiej i chińskiej"

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.