Menu
Zamknij

Rynki finansowe Nowe wyzwania i możliwości (opr. miękka)

Biblioteka biznesu

Opis

W latach 2007-2009 byliśmy świadkami na światowych rynkach finansowychnajwiększej destabilizacji od czasów obszernego kryzysu finansowego lat trzydziestych ubiegłego stulecia. Doświadczenia kryzysu finansowego wskazują na oderwanie rynków finansowych od zdarzeń w sferze realnej jako głównej przyczyny kryzysu finansowego.

Z perspektywy połowy 2011 roku nadal trudno jest określić, czy kryzys finansowy zapoczątkowany w 2007 roku już minął. Jednak już aktualnie można jednoznacznie stwierdzić, że spowodował on znaczące zmiany na rynkach finansowych. Zmiany te następują równocześnie w sferze operacyjnej, jak i regulacji prawnych. Zapewne można już mówić o nowej architekturze rynków finansowych po rozpoczętym w 2007 roku globalnym kryzysie.

Nowy zarys rynków finansowych wskazuje kolejne wyzwania i możliwe kierunki rozwoju tego rynku. Bez wątpienia konieczne jest kształtowanie nowej teorii rynków finansowych i weryfikowanie dotychczasowych koncepcji naukowych poprzez prowadzenie badań w tym zakresie.

Spis treści:
Wprowadzenie 9


Część I
Rynki kapitałowe

1. Konsekwencje implementacji dyrektywy UCITS IV dla polskiego rynku kapitałowego - Rafał Płókarz 15
1.1. Europejski rynek funduszy UCITS 15
1.2. Dyrektywy UCITS 16
1.3. Uproszczenie procedury notyfikacji 18
1.4. Europejski paszport dla firm zarządzających funduszami 21
1.5. Transgraniczne fuzje funduszy. Fundusze podstawowe i powiązane (master-feeder) 22
1.6. Kluczowa informacja dla inwestorów - KIID 25
Streszczenie/Summary 26
Bibliografia 27

2. Produktywność inwestycji w zróżnicowanych fazach cyklu giełdowego na przykładzie subindeksów sektorowych na GPW SA w Warszawie - Teresa Czerwińska, Krzysztof Kowalke 29
2.1. Cykl koniunkturalny na rynku giełdowym 30
2.2. Przegląd badań dotyczących procesu giełdowego 33
2.3. Analiza polskiego procesu giełdowego 36
2.4. Badania empiryczne 39
Streszczenie/Summary 44
Bibliografia 45

3. Zmiany na rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce na tle rynku światowego w latach 2004-2010 - Ewa Widz 47
3.1. Dynamika rozwoju rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce 48
3.2. Struktura podmiotowa rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych w Polsce 51
3.3. Struktura walutowa i terminowa obrotów pozagiełdowymi instrumentami pochodnymi w Polsce 54
3.4. Zmiany na światowym rynku pozagiełdowych instrumentów pochodnych 57
Streszczenie/Summary 60
Bibliografia 61

4. Platforma Obrotu Energią Elektryczną (POEE) - nowy rynek obrotu funkcjonujący na GPW w Warszawie ? Piotr Prewysz-Kwinto 63
4.1. Uczestnicy obrotu POEE GPW 65
4.2. Rynki funkcjonujące w ramach POEE GPW 65
4.3. Systemy notowań na POEE 66
4.3.1. System notowań jednolitych na REK 66
4.3.2. System notowań ciągłych na REK 70
4.3.3. Sposoby zawierania transakcji na Terminowym Rynku Energii Elektrycznej 71
4.4. Indeksy POEE GPW 72
Streszczenie/Summary 74
Bibliografia 75


Część II
Sektor bankowy

5. Adekwatność kapitałowa banków w aspekcie uregulowań prawnych w UE - Anna Figna, Sabina Krawczyk 79
5.1. Standardy kapitałowe banków w latach 1988-2005 - Bazylea I, Bazylea II 80
5.2. Propozycje uregulowań zawarte w Bazylea III w odpowiedzi na kryzys finansowy 83
Streszczenie/Summary 86
Bibliografia 87

6. Regulacje i instrumenty zasilania kapitałowego w bankach w Polsce w latach 2007-2009 - Janina Laudańska-Trynka 89
6.1. Syntetyczna miara kondycji kapitałowej banków 89
6.2. Stosowność kapitałowa banków komercyjnych i spółdzielczych w latach 2006-2009 91
6.3. Zasilanie kapitałowe banków komercyjnych 94
6.4. Zasilanie kapitałowe banków spółdzielczych 96
6.5. Nowe instrumenty w zasilaniu kapitałowym banków 99
Streszczenie/Summary 103
Bibliografia 104

7. Zarządzanie ryzykiem kredytowym w polskim sektorze bankowym - Marianna Dębniewska, Olga Wyszkowska-Kaniewska 107
7.1. Ryzyko kredytowe w działalności banku 108
7.2. Zarządzanie ryzykiem 109
7.3. Badanie zdolności kredytowej 110
7.4. Monitoring kredytowy jako czynność ograniczająca ryzyko 113
7.5. Wzajemne zaufanie - czynnik ograniczający ryzyko bankowe 115
7.6. Działalność kredytowa sektora banków komercyjnych w latach 2007-2009 117
Streszczenie/Summary 119
Bibliografia 120

8. Europejskie banki spółdzielcze jako czynnik stabilizacji systemów bankowych w dobie globalnego kryzysu finansowego - Eugeniusz Gostomski 121
8.1. Specyfika banków spółdzielczych 121
8.2. Funkcjonowanie banków spółdzielczych w wybranych krajach europejskich 123
8.3. Struktury organizacyjne i strategia rozwoju banków spółdzielczych w Europie 127
8.4. Niepodatność lokalnych banków spółdzielczych na globalny kryzys finansowy 131
8.5. Wpływ kryzysu finansowego na funkcjonowanie banków spółdzielczych 134
Streszczenie/Summary 136
Bibliografia 137


Część III
Instrumenty finansowe i strategie inwestycyjne

9. Certyfikaty potęgowe jako instrument inwestowania kapitału - Henryk Mamcarz 141
9.1. Istota i rodzaje strukturyzowanych dokumentów depozytowych 142
9.2. Atest outperformance i atest sprint 143
9.3. Certyfikat z poduszką bezpieczeństwa 147
9.4. Plastikowy atest potęgowy 150
Streszczenie/Summary 153
Bibliografia 154

10. Fundusze ETF - nowe instrumenty rynku finansowego - Teresa Kondrakiewicz 155
10.1. Istota i typy funduszy inwestycyjnych 156
10.2. Specyfika i rozwój funduszy ETF 158
10.3. Aktualna sytuacja na rynku funduszy ETF w Polsce 161
10.4. Atuty i wady funduszy ETF, a także perspektywy ich rozwoju 165
Streszczenie/Summary 168
Bibliografia 169

11. Wykorzystanie instrumentów pochodnych w polskich przedsiębiorstwach w okresie kryzysu finansowego w latach 2007-2009 - Marcin Kalinowski 171
11.1. Rozwój rynku instrumentów pochodnych na świecie 171
11.2. Rynek instrumentów pochodnych w Polsce w latach 2007-2009 173
11.2.1. Giełdowy rynek instrumentów pochodnych w Polsce 173
11.2.2. Pozagiełdowy rynek instrumentów pochodnych w Polsce 174
11.3. Kryzys finansowy 2007-2009 i jego wpływ na sytuację polskich przedsiębiorstw 174
11.4. Polskie przedsiębiorstwa na rynku instrumentów pochodnych w latach 2007-2009 177
Streszczenie/Summary 183
Bibliografia 184

12. Analiza wartości zewnętrznej opcji na WIG20 notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie - Katarzyna Królik-Kołtunik 187
12.1. Wartość wewnętrzna i zewnętrzna opcji 187
12.2. Metodologia i wyniki badań 191
Streszczenie/Summary 201
Bibliografia 202

13. Formacja harmoniczna Gartley 222 jako sposób na zmniejszenie ryzyka i zwiększenie wydajności inwestycji na rynku kapitałowym - Krzysztof Bednarz 203
13.1. Harmoniczność 204
13.1.1. Wyjaśnienie pojęć 204
13.1.2. Harmonia opisana poprzez współczynniki (liczby) Fibonacciego 205
13.1.2.1. Ciąg Fibonacciego - wybrane własności 205
13.1.2.2. Phi i inne współczynniki 207
13.1.3. Harmonia w otoczeniu 208
13.2. Formacja Gartley 222 209
13.2.1. Pochodzenie 209
13.2.2. Współczynniki opisujące formację 210
13.2.3. Przykłady pokazujące obecność formacji na przeróżnych rynkach 211
13.3. Zastosowanie formacji Gartley 222 w realnych transakcjach na rynku futures - produktywność inwestycji 213
13.3.1. Metodologia zawierania transakcji: zlecenie stop loss, poziom wejścia i wyjścia 213
13.3.2. Produktywność przeprowadzonych inwestycji 219
Streszczenie/Summary 221
Bibliografia 222

14. Podział wartości nominalnej akcji jako instrument sygnalizacji - Katarzyna Mamcarz 223
14.1. Charakterystyka próby badawczej 225
14.2. Reakcja inwestorów na ogłoszenie podziału akcji 227
14.3. Reakcja inwestorów na realizację podziału akcji 230
14.4. Współczynnik podziału jako parametr informacyjny 233
Streszczenie/Summary 236
Bibliografia 237

15. Malarstwo na polskim rynku aukcyjnym - Anna Lucińska 239
15.1. Zjawisko megagwiazd 240
15.2. Próba badawcza 240
15.3. Aukcyjny rynek malarstwa 242
15.3.1. Domy aukcyjne 242
15.3.2. Twórcy i obrazy 243
15.3.3. Ceny i obroty 245
Streszczenie/Summary 249
Bibliografia 250

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Biblioteka biznesu, Atrakcyjność Polski Mazowsza i Warszawy. Szanse skutecznej promocji (opr. miękka)
od 23 72

1 oferta

Atrakcyjność Polski Mazowsza i Warszawy. Szanse skutecznej promocji (opr. miękka)

 • ISBN 9788375451634 
 • Oprawa miękka 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo Aspra 
 • Ilość stron 158 
 • Rok wydania 2010 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Legitymacja procesowa prokuratora w postępowaniu sądowoadministracyjnym (opr. twarda)
od 53 60

1 oferta

Legitymacja procesowa prokuratora w postępowaniu sądowoadministracyjnym (opr. twarda)

 • ISBN 9788375452556 
 • Oprawa twarda 
 • Autor Ryszard Walczak 
 • Wydawnictwo Aspra 
 • Ilość stron 400 
 • Rok wydania 2010 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Nowe granice Unii Europejskiej współpraca czy wykluczenie (opr. miękka)
od 22 38

1 oferta

Nowe granice Unii Europejskiej współpraca czy wykluczenie (opr. miękka)

 • ISBN 9788373831780 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Grzegorz Gorzelak|Katarzyna Krok 
 • Wydawnictwo Scholar 
 • Ilość stron 271 
 • Rok wydania 2013 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju. Ewolucja, stan obecny i perspektywy (opr. miękka)
od 44 41

1 oferta

Międzynarodowa współpraca na rzecz rozwoju. Ewolucja, stan obecny i perspektywy (opr. miękka)

 • ISBN 9788320818031 
 • Oprawa miękka 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo PWE 
 • Ilość stron 216 
 • Rok wydania 2009 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - Mirosława Rybak (opr. miękka)
od 40 08

1 oferta

Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - Mirosława Rybak (opr. miękka)

 • ISBN 9788301166618 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Rybak Mirosława 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
 • Ilość stron 244 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Integracja europejska i nowy ład gospodarczy. Raport (opr. miękka)
od 16 25

2 oferty

Integracja europejska i nowy ład gospodarczy. Raport (opr. miękka)

 • ISBN 9788373835986 
 • Oprawa miękka 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo Scholar 
 • Ilość stron 100 
 • Rok wydania 2012 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Rozkłady stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego (opr. miękka)
od 17 75

1 oferta

Rozkłady stóp zwrotu z instrumentów polskiego rynku kapitałowego (opr. miękka)

 • ISBN 9788363804084 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Piasecki Krzysztof, Tomasik Edyta 
 • Wydawnictwo edu-Libri 
 • Ilość stron 104 
 • Rok wydania 2013 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Wybrane prace z dorobku 60-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego 1948-2008 (opr. miękka)
od 24 89

1 oferta

Wybrane prace z dorobku 60-lecia Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego 1948-2008 (opr. miękka)

 • ISBN 9788375251913 
 • Oprawa miękka 
 • Autor praca zbiorowa 
 • Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 
 • Ilość stron 294 
 • Rok wydania 2008 
Porównaj
Biblioteka biznesu, Pojęcie ludobójstwa w kontekście orzecznictwa miedzynarodowych trybunałów karnych ad hoc (opr. miękka)
od 24 64

1 oferta

Pojęcie ludobójstwa w kontekście orzecznictwa miedzynarodowych trybunałów karnych ad hoc (opr. miękka)

 • ISBN 9788373834521 
 • Oprawa miękka 
 • Autor Karolina Wierczyńska 
 • Wydawnictwo Scholar 
 • Ilość stron 212 
 • Rok wydania 2010 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.