Menu
Zamknij

spółdzielnia czy wspólnota? zarządzanie zasobami mieszkaniowymi (opr. miękka)

Biblioteka biznesu

Opis

"Nowelizacja Prawa spółdzielczego i wydzielenie w nim zagadnień dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej było pierwszym krokiem do odrębnej własności mieszkań spółdzielczych i tworzenia wspólnot mieszkaniowych.

lecz nieprecyzyjne zapisy ustawy i gra na emocjach spółdzielców nie przysłużyły się łagodnemu przejściu od praw ograniczonych do pełnej własności. Również obecnie proponowane modyfikacje uregulowań prawnych - w głównej mierze odnoszące się do ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - budzą dużo kontrowersji i zastrzeżeń.

Książka ma na celu zestawienie i ocenę procedur zarządzania spółdzielczym zasobem mieszkaniowym w kontekście dotychczasowych doświadczeń zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Zaprezentowano ewolucję spółdzielczości - od praw lokatorskich do odrębnej własności.

wskazano korzyści,na dodatek zagrożenia, jakie powoduje ten cykl przekształceń członków spółdzielni mieszkaniowych i relacje pomiędzy spółdzielniami i wspólnotami. Omówiono najważniejsze regulacje prawne, problemy skutecznego zarządzaniem majątkiem i eksploatacji nieruchomości wspólnej, obszary zarządzania operacyjnego, rozliczania kosztów oraz kalkulacji budżetów.

Przedstawiono perspektywy rozwoju sektora mieszkalnictwa w odniesieniu do tendencji w Unii Europejskiej oraz przewidywanych zmian w polskim ustawodawstwie, które powinny służyć w głównej mierze usprawnieniu funkcjonowania równocześnie spółdzielni, jak i wspólnot mieszkaniowych.

O AUTORACH Dr hab. Iwona Foryś - pracownik naukowy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, licencjonowany zarządca, pośrednik i rzeczoznawca posiadajątkowy. Posiada prestiżowy tytuł CCIM oraz uprawnienia lustratora do przeprowadzania kontroli w spółdzielniach mieszkaniowych.

Członek dwóch kadencji PKK ds. Zarządców nieruchomości. Prowadzi wykłady na studiach magisterskich i podyplomowych oraz na kursach zawodowych. Jest autorką ponad 160 publikacji, współpracuje z praktykami rynku nieruchomości, wykonując wyceny, analizy, oceny opłacalności inwestycji, biznesplany i strategie zarządzania nieruchomościami.

Dr Maciej Nowak - adiunkt w Katedrze Prawa i Gospodarki Nieruchomościami i kierownik Pracowni Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie technologicznym w Szczecinie. Radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

Członek zespołu problemowego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Autor licznych artykułów naukowych, a także współautor książek o tematyce związanej z nieruchomościami. Współpracuje z samorządami lokalnymi w zakresie szeroko rozumianej gospodarki nieruchomościami.

OPINIE Autorzy podejmują aktualne zagadnienie przekształcenia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności, a w efekcie - tworzenia wspólnot mieszkaniowych w obrębie spółdzielczości.

Wskazują zalety i wady każdej z form zarządzania zasobem mieszkaniowym. Łączą przy tym akademicką rzetelność badawczą z doświadczeniami nabytymi w zarządzaniu nieruchomościami i obsłudze prawnej rynku nieruchomości.

W przejrzysty sposób prezentują swoje stanowisko wobec proponowanych zmian w ustawach regulujących funkcjonowanie rynku nieruchomości, nie stroniąc od prezentowania kontrowersyjnych poglądów i podkreślając problemy nierozstrzygnięte.

W konkluzji słusznie nie prognozują upadku idei spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce, a jedynie wieszczą jej mniejszą rolę w przyszłości. Z recenzji prof. Dr. Hab.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.