Menu
Zamknij

Sprawozdanie finansowe jednostek sektora finansów publicznych za 2011 r. wg nowych zasad - Wojciech Rup

Biblioteka biznesu

Opis

Sprawozdanie finansowe za 2011 rok po raz pierwszy według nowych zasad " ergonomiczny instruktaż sporządzenia bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu jednostki. Od początku 2011 r jednostki sektora finansów publicznych, będące jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej i jednostkami samorządu terytorialnego prowadzą rachunkowość według nowych zasad, w oparciu o nowe plany kont i sporządzają sprawozdania finansowe według nowych wzorów. Autor, doświadczony praktyk: * omawia procedury zamknięcia ksiąg rachunkowych " od czynności ewidencyjnych prowadzonych w ramach zamknięcia ksiąg rachunkowych (wraz ze schematami ewidencji) po inwentaryzację (zasady, przebieg, rozliczenie) * detalowo charakteryzuje poszczególne części sprawozdania wzbogacając komentarz podpowiedziami z praktyki, przykładami liczbowymi, schematami ewidencji, * pokazuje algorytmy przejścia z sald albo obrotów poszczególnych kont na odpowiadające im pozycje sprawozdania finansowego uwzględniając nowe, zmodyfikowane plany kont obowiązujące w rachunkowości budżetowej, * omawia sporządzanie sprawozdań finansowych łącznych dla sektora państwowego i jednostek samorządu terytorialnego według zmodyfikowanych zasad * prezentuje także zasady sporządzania bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego. Książka opracowana w oparciu o przepisy: * Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. W sprawie szczególnych zasad rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, a także państwowych jednostek budżetowych posiadających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861) * Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r w sprawie zasad rachunkowości, a także planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 208 poz. 1375) * Ustawy z dnia 29 września 1994 r. O rachunkowości (t.j. Dz. U. Z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. Zm.). Wojciech Rup Absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, ma uprawnienia biegłego rewidenta. Od wielu lat zajmuje się zawodowo kontrolą finansów publicznych, jest jeszcze autorem licznych publikacji z zakresu gospodarki finansowej i rachunkowości budżetowej.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.