Menu
Zamknij

Strategiczne uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw. Tom 13 (opr. miękka)

Biblioteka biznesu

Opis

Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku związane jest najczęściej ze sposobami konkurowania na rynku. Prowadzenie walki konkurencyjnej jest jedną z części zarządzania strategicznego. Sprawia to, że pracownicy nauki ciągle poszukują nowych sposobów uaktywnienia istniejących zasobów materialnych i niematerialnych w przedsiębiorstwach oraz poza nimi. Badania przeprowadzone poprzez grupę pracowników naukowych zaowocowały wynikami, które mogą wspomóc kadrę kierowniczą przedsiębiorstw w procesie budowania silnej pozycji firmy w otoczeniu. W przedstawionej publikacji Czytelnik może znaleźć sporo przemyśleń Autorów związanych z:
- modelami biznesu;
- strategią współpracy w sektorze organizacji pozarządowych;
- procesami w organizacjach ukierunkowanych na jakość;
- funkcjonowaniem bankowych poręczeń kredytowych;
- zmianami w zarządzaniu strategicznym;
- czynnikami sukcesu strategicznych rozwiązań organizacyjno-technologicznych;
- użyciem systemu zarządzania jakością w przemyśle stoczniowym;
- czynnikami pracy w modelach przedsiębiorstw;
- wpływem handlu międzynarodowego na produktywność;
- pomiarem wartości dla właścicieli;
- relacjami partnerskimi w produkowaniu przewagi konkurencyjnej;
- fuzjami w szkolnictwie wyższym.

Spis treści:
Wprowadzenie 9

1. Strategia współpracy w sektorze organizacji pozarządowych - Jarosław Domański 11
1.1. Konkurencja i kooperacja w świetle badań światowych 12
1.2. Przyjęta metoda badawcza 14
1.3. Wyniki 16
Streszczenie/Summary 20
Bibliografia 21

2. O istocie modeli biznesu - Tadeusz Falencikowski 23
2.1. Semantyczna istota pojęcia model biznesu 24
2.2. Istota rodzajowa modeli biznesu 26
2.3. Istota konceptualna modeli biznesu 28
Streszczenie/Summary 30
Bibliografia 32

3. Struktury i procesy w organizacjach ukierunkowanych na jakość - Bolesław Goranczewski
3.1. Struktury i procesy a jakość pracy i możliwości jej doskonalenia 36
3.2. Warianty struktur organizacyjnych. Od organizacji ergonomicznej do procesowej 38
3.3. Parametry struktur organizacyjnych a procesy 40
3.4. Perspektywy struktur a procesy. Organizowanie dla przyszłości 43
3.5. Struktury i procesy a wielkość organizacji 46
3.6. Procesy jako przyszłość organizacyjnego działania 49
3.7. Struktury i procesy w ujęciu normatywnym 52
Streszczenie/Summary 56
Bibliografia 57

4. Doświadczenia niemieckie w funkcjonowaniu bankowych poręczeń kredytowych - Eugeniusz Gostomski 59
4.1. Ogólne przesłanki funkcjonowania banków poręczeniowych 60
4.2. Specyfika oraz znaczenie minimalnych i średnich przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej 61
4.3. Istota i funkcjonowanie banków poręczeniowych w Niemczech 62
4.4. Znaczenie banków poręczeniowych 65
Streszczenie/Summary 69
Bibliografia 70

5. Zmiany w zarządzaniu strategicznym w wyniku wzrostu przedsiębiorstwa - Andrzej Kaleta, Anna Witek-Crabb 71
5.1. Proces zarządzania strategicznego 73
5.2. Uczestnicy zarządzania strategicznego 75
5.3. Forma strategii 78
5.4. Treść strategii 80
Streszczenie/Summary 83
Bibliografia 84

6. Czynniki sukcesu transferu strategicznych rozwiązań organizacyjnotechnologicznych - Marek Matuszak 87
6.1. Pojęcie rozwiązań organizacyjnych i technicznych, a także kryteria sukcesu ich transferu 88
6.2. Czynniki sukcesu transferu rozwiązań organizacyjno-technicznych 91
6.3. Wybrane różnice w otoczeniu instytucjonalnym i ich znaczenie dla przebiegu i sprawności transferu - przypadek krajów postsocjalistycznych 95
6.4. Podstawowe odmienności instytucjonalne pomiędzy krajami - dawcami i postsocjalistycznymi krajami - biorcami 97
6.5. Nowe koncepcje behawioralne i ich znaczenie 99
Streszczenie/Summary 103
Bibliografia 104

7. Sposoby ochrony modeli biznesowych - Jerzy Niemczyk 107
7.1. Ochrona biznesu z perspektywy modelu biznesu 108
7.2. Sposoby ochrony modelu biznesowego z perspektywy zarządzania strategicznego 109
7.3. Sposoby ochrony modelu biznesowego z perspektywy szkół strategii 112
Streszczenie/Summary 115
Bibliografia 116

8. Wykorzystanie systemu zarządzania jakością i zarządzania procesowego w kształtowaniu relacji z klientami w przemyśle stoczniowym - Bogdan Nogalski, Roman Czapiewski 117
8.1. Znaczenie procesowego podejścia do zarządzania w organizacji przedsiębiorstwa 118
8.2. Identyfikacja i umiejscowienie poszczególnych wariantów cyklów w przedsiębiorstwie 121
8.3. Integracja działań w przedsiębiorstwie z użyciem SZJ 123
8.4. Wyniki i wnioski z przeprowadzonych badań w stoczniach produkujących w pełni wyposażone statki z uwzględnieniem odchyleń w spojrzeniach armatorów i klientów 127
Streszczenie/Summary 130
Bibliografia 131

9. Czynnik pracy w modelach przedsiębiorstw - koncepcje i kierunki badań - Janusz Rymaniak 133
9.1. Modele produkcyjne 134
9.1.1. Założenia i metodyka 134
9.1.2. Konstrukcja i efekty modeli 134
9.2. Empiryczne modele socjotechniczne 137
9.2.1. Założenia i metodyka 137
9.2.2. Kompozycja i efekty modeli 138
9.3. Modele eksperckie 141
9.3.1. Założenia i metodyka 141
9.3.2. Kompozycja i efekty modeli 142
9.4. Nowoczesne modele biznesu 143
9.4.1. Założenia i metodyka 143
9.4.2. Budowa i efekty modeli 143
9.5. Dyskusja 144
9.5.1. Problemy metodologiczno-metodyczne 144
9.5.2. Problemy merytoryczne 147
Streszczenie/Summary 149
Bibliografia 149

10. Wpływ handlu międzynarodowego na wydajność przedsiębiorstwa - Tomasz Serwach 153
10.1. Podstawy koncepcji learning-by-exporting 155
10.2. Mechanizmy oddziaływania handlu międzynarodowego na efektywność przedsiębiorstwa 156
10.2.1. Racjonalizacja produkcji w ramach firm wieloproduktowyc 157
10.2.2. ulepszonych technologii i czynników wytwarzaniu 158
10.2.3. Międzynarodowa fragmentaryzacja produkcji 160
10.3. Wyniki badań empirycznych 162
10.4. Komentarz 164
Streszczenie/Summary 167
Bibliografia 167

11. Postać i pomiar wartości dla właścicieli przedsiębiorstwa - Aldona Uziębło 171
11.1. Istota i kategoryzacja pojęcia wartości 172
11.2. Postać wartości dla właścicieli 176
11.3. Pomiar wartości dla właścicieli 179
Streszczenie/Summary 185
Bibliografia 186

12. Relacje partnerskie w wytwarzaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Studium przypadku - Anna Wójcik-Karpacz 187
12.1. Relacje partnerskie przedsiębiorstwa z otoczeniem jako konstrukt wieloaspektowy 188
12.2. Podejście relacyjne do budowania przewagi konkurencyjnej 189
12.3. Korzyści osiągane poprzez przedsiębiorstwo z relacji partnerskich z podmiotami otoczenia konkurencyjnego 191
12.4. Studium przypadku 192
Streszczenie/Summary 201
Bibliografia 201

13. Fuzje i przejęcia w szkolnictwie wyższym - Paweł Zygarłowski 203
13.1. Istota fuzji i przejęć 204
13.1.1. Fuzje i przejęcia w gospodarce 204
13.1.2. Fuzje i przejęcia w sektorze szkolnictwa wyższego 206
13.2. Fuzje i przejęcia uczelni poza Polską 211
13.3. Polskie uwarunkowania prawne fuzji i przejęć uczelni 213
13.4. Fuzje i przejęcia uczelni w Polsce po 1989 roku 216
Streszczenie/Summary 223
Bibliografia 223

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Biblioteka biznesu, Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami. Uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe. Tom 7 (opr. miękka)
od 61 75

1 oferta

Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami. Uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe. Tom 7 (opr. miękka)

  • ISBN 9788375563306 
  • Oprawa miękka 
  • Autor Falencikowski Tadeusz 
  • Wydawnictwo CeDeWu 
  • Ilość stron 236 
  • Rok wydania 2010 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.