Menu
Zamknij

REWIZOR NEXO PRO - 1 STANOWISKO

Licencje dostępowe

Opis

Rewizor Nexo PRO jest rozbudowaną wersją programu Rewizor Nexo, posiadającą m.in. Możliwość tworzenia własnych raportów, wydruków i definiowania własnych pól. Program wspomaga prowadzenie pełnej księgowości, dedykowany jest zarówno dla biur rachunkowych, jak i dla firm samodzielnie dokumentujących swoją działalność.

PROMOCJA Do każdego programu Rewizor Nexo Pro darmowo dodajemy usługę e-Archiwizacji 10 GB na 12 miesięcy i multimedialne szkolenie krok po kroku w wersji elektronicznej. Kupujesz i rejestrujesz promocyjny program oznaczony specjalną naklejką.

Po rejestracji dostajesz e-maila z informacją, iż możesz darmowo skorzystać z usługi e-Archiwizacji i trafnego szkolenia. Wiadomość będzie również zawierała link do strony, poprzez którą trzeba zgłosić chęć otrzymania tych usług.

Trzeba to zrobić do 31 grudnia 2019. InsERT dostarcza obie usługi w wersji elektronicznej. Główne dane Rewizor Nexo PRO: Wersja językowa: polska ilość stanowisk: dla firm: w zależności od licencji (1 albo 3 stanowiska) z możliwością rozbudowy dla biur rachunkowych: nieograniczona liczba stanowisk typ licencji: komercyjna: obsługa 1 podmiotu (dla firm) obsługa do 10 podmiotów (dla biur rachunkowych) z możliwością rozbudowy o kolejne podmioty Ważność licencji: wieczysta zestaw aktualizacji w cenie: 3 miesiące Wsparcie techniczne: 3 miesiące Rewizor Nexo PRO zapewnia innowacyjną obsługę planu kont, samoczynną dekretację dokumentów oraz rozciągliwą obsługę finansów i rozrachunków.

umożliwia prowadzenie ewidencji VAT i środków trwałych oraz obsługę płac. Aplikacja nowoczesną szatę graficzną, która wzbogaca doznania wizualne. Instynktowny i krystaliczny interfejs usprawniający pracę, i bogatą funkcjonalność.

Rewizor Nexo PRO ma rozbudowaną listę modułową, w skład której wchodzą konta, księgi, ewidencje VAT, środki trwałe, umowy i płace, ewidencje pomocnicze, finanse, rozliczenia i deklaracje. Do każdego zakupionego programu Rewizor Nexo PRO, GRATIS uzyskują Państwo książkę "Insert nexo: Subiekt, Rachmistrz, Rewizor".

Oferta z książką dotyczy wyłącznie zakupu programu w wersji dla firm - na 1 albo 3 stanowiska oraz w wersji dla biur rachunkowych - do 10 podmiotów. Sprawdź szczegóły książki. Moduł KONTA dotyczy planów kont oraz kartotek księgowych.

W planach kont uwzględniono wielopoziomowe konta kartotekowe, co umożliwia definiowanie kolejnego poziomu analityka do kont kartotekowych, oraz użycie słowników pól własnych do definiowania kartotek księgowych.

Opcja ta jest przystępna jedynie w wersji PRO. Moduł KSIĘGI odpowiedzialny jest za dokumenty księgowe, pieczęcie księgowe, dekretacje dokumentów, a także schematy dekretacji. W Rewizorze Nexo PRO dekretacja dokumentów jest specjalnym serwisem gromadzącym obrazy księgowe dokumentów.

Pole własne są użytkowane w schematach dekretacji dokumentów, natomiast wartości zapisu księgowego są warunkowo określane w schematach dekretacji. Jego obsługa została w dodatku wzbogacona o schemat importu, który wnosi uzupełniającą możliwość dekretacji do ewidencji VAT, a także schematy dekretacji dokumentów dotyczące pozarolniczej działalności, ulg, wynajmu bądź dzierżawy.

W Rewizorze Nexo PRO występuje płynne przejście między formami księgowości (np. Z KPiR w Rachmistrzu Nexo na pełną księgowość w Rewizorze Nexo), zachowując wszystkich informacje historyczne. Zaimplementowano obsługę etapowej pracy na okresie obrachunkowym przez otwarcie i zamknięcie ksiąg.

Na moduł EWIDENCJE VAT składają się ewidencje VAT sprzedaży i zakupu. Zawiera on otwarty słownik transakcji VAT, które pozwalają na sprawdzenia progu zwolnienia z VAT i określenie metody jej zwolnienia.

Moduł ŚRODKI TRWAŁE w Rewizorze Nexo PRO zezwala na definiowanie własnych typów amortyzacji, co nie było realne w żadnej wcześniejszej wersji Rewizora. Amortyzację podzielono wg kryterium kosztów na koszty uzyskania przychodu (zakup) i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (NKUP).

Miejsca używania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej są zapisywane w bazie informacji. Moduł UMOWY I PŁACE gromadzi typowe umowy o racę lub cywilnoprawne pracowników z uwzględnieniem ich wynagrodzenia.

Moduł EWIDENCJE POMOCNICZE upraszcza ewidencjonowanie remanentów, eksploatację i rozliczenia prywatnych pojazdów stosowanych do działalności gospodarczej, rozliczenia właścicieli z innych źródeł przychodu czy odliczeń oraz ewidencjonowanie wyposażenia.

Moduł FINANSE jest modułem zawierającym operacje, raporty i sesje kasowe i operacje, wyciągi i dyspozycje bankowe, wzbogaconym o magazyn walut. Sesje kasowe umożliwiają kontrolę kasjera, co oznacza,w momencie zamykania sesji pogram samoistnie wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie.

Moduł ROZLICZENIA dotyczy rozrachunków, sesji rozliczeniowych, windykacji oraz kursu walut. Gromadzi ewidencję sesji rozliczeniowych, gdzie zbiory rozliczeń wytworzone są samoczynnie podczas dokonywania rozliczeń.

W module zostały uwzględnione również rozrachunki ratalne oraz rozliczenia wielowalutowe. Wersja Rewizora PRO oferuje ponadto własne warianty rozrachunków. Zostały tu udoskonalone rozliczenia wielowalutowe rozrachunków, które w wersjach GT i Nexo mogły być rozliczane jedynie w złotówkach z obcą walutą, natomiast Nexo PRO proponuje możliwość rozliczenia rozrachunku w euro częściowo złotówkami, a częściowo w innej walucie.

Rozliczenia różnic kursowych umożliwia wyliczenia różnicy z podziałem na kwotę netto i VAT oraz częściowe stornowanie wyceny bilansowej. W module DEKLARACJE zawarte są deklaracje wysyłane do Urzędu Skarbowego.

Moduł KARTOTEKI zawiera informacje klientów, wspólników, pracowników, instytucji i pojazdów. Moduł EWIDENCJI DODATKOWYCH nowoczesne pola własne umożliwiające tworzenie własnych raportów i wydruków.

dopełniające funkcje przystępne w Rewizorze Nexo Pro: Sfera dla Rewizora - możliwość dodawania własnych rozwiązań tworzenie wielopoziomowych kont kartotekowych w planie kont; definiowalne transakcje VAT; definiowanie własnych typów amortyzacji; sesje kasowe - narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w chwili zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie); możliwość rozliczania rozrachunków przy pomocy rat, własne typy rozrachunków; ewidencja sesji rozliczeniowych (zbioru rozliczeń) stworzonych samoczynnie w trakcie dokonywania rozliczeń; rozliczenia wielowalutowe (np.

EUR - USD); rozbudowane schematy dekretacji, których wykonanie można warunkować od dowolnej właściwości dokumentu źródłowego; pola i słowniki własne do opisywania obiektów w programie umożliwiające dokonanie analizy wg własnych kryteriów i do wykorzystania w warunkowych schematach dekretacji; definiowanie własnych raportów i wydruków z możliwością ich eksportu do innych programów InsERT nexo; punkty powiększeń - możliwość powiększenia logiki biznesowej o własne algorytmy (np.

wyliczenie wartości solidnego pola na deklaracji). Rewizor Nexo PRO jest zintegrowany z systemem sprzedaży Subiekt Nexo, z którym może wymieniać odpowiednie informacje. Porównanie funkcji programu Rewizor GT z Rewizor Nexo i Nexo PRO Funkcja GT nexo nexo PRO Sfera dla Rewizora * - + nowoczesne pola własne * - + Raporty własne i wydruki własne +/- - + Płynna zmiana form księgowości (np.

z KPiR w Rachmistrzu na całkowitą księgowość w Rewizorze) z zachowaniem wszystkich informacji historycznych - + + Obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym - otwarcie i zamknięcie ksiąg +/- + + Możliwość kwalifikowania dokumentów księgowych do,,13.

miesiąca" - + + Wielopoziomowe konta kartotekowe w planie kont, użycie słowników pól własnych do definiowania kartotek księgowych - - + Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. Zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe) +/- + + Definiowalne transakcje VAT - - + Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, dopełniające odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem) +/- + + Rozliczenia wielowalutowe rozrachunków (w nexo PRO możliwe jest np.

rozliczenie rozrachunku w euro częściowo złotówkami a częściowo dolarami; w nexo i GT tylko PLN z obcą walutą) +/- +/- + Rozliczenia różnic kursowych (w nexo możliwość wyliczenia różnicy z podziałem na kwotę netto i VAT; częściowe stornowanie wyceny bilansowej) +/- - + Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów) +/- + + użycie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji +/- + + Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji - - + wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów - - + wymiana dokumentów online z Subiektem nexo pracującym na osobnej bazie danych - + + sporo typów amortyzacji (w GT tylko amortyzacja podatkowa, w nexo amortyzacja podatkowa i bilansowa, w nexo PRO własne typy amortyzacji) - +/- + Podział amortyzacji na zakup i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu) - + + Historiowanie miejsca używania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej - + + Obsługa kosztów eksploatacji pojazdów prywatnych użytkowanych do działalności - + + Ewidencja remanentów - + + Ewidencja wyposażenia - + + Sprawozdania finansowe + +/- +/- Ewidencja faktur wewnętrznych + - - Automaty przeksięgowań + - - Noty korygujące + - - Kompensaty + - - Naklejki + - - Opis oznaczeń w tabeli: "-" - funkcja nie jest realizowana poprzez program "+" - funkcja jest wykonywana poprzez program "+/-" - funkcja jest wykonywana, lecz tylko częściowo "*" - funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np.

PLUS dla InsERT GT, Sfera dla Rewizora GT) wymogi systemowe programu Rewizor Nexo PRO: System operacyjny: Microsoft Windows 7, 8, 10 (lub nowszy) komputer z procesorem Core2Duo Pamięć RAM: 4GB System obsługi baz informacji Microsoft SQL Server 2008 R2 SP2 albo wersja wyższa

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Licencje dostępowe, REWIZOR GT
od 627

2 oferty

REWIZOR GT

 • Producent INSERT 
 • EAN 5907616102041 
Porównaj
Licencje dostępowe, Subiekt nexo pro rozszerzenie +3 stanowiska
od 1 176

1 oferta

Subiekt nexo pro rozszerzenie +3 stanowiska

 • Producent InsERT 
Porównaj
Licencje dostępowe, Subiekt nexo rozszerzenie +1 stanowisko
od 565

1 oferta

Subiekt nexo rozszerzenie +1 stanowisko

 • Producent InsERT 
Porównaj
Licencje dostępowe, Subiekt nexo rozszerzenie +3 stanowisko
od 999

1 oferta

Subiekt nexo rozszerzenie +3 stanowisko

 • Producent InsERT 
Porównaj
Licencje dostępowe, Subiekt nexo pro rozszerzenie +1 stanowisko
od 676

1 oferta

Subiekt nexo pro rozszerzenie +1 stanowisko

 • Producent InsERT 
Porównaj
Licencje dostępowe, RACHMISTRZ NEXO - 3 STANOWISKA
od 529

2 oferty

RACHMISTRZ NEXO - 3 STANOWISKA

 • Producent INSERT 
 • EAN 5907616102850 
Porównaj
Licencje dostępowe, SUBIEKT NEXO PRO - 3 STANOWISKA
od 1 559

1 oferta

SUBIEKT NEXO PRO - 3 STANOWISKA

 • Producent INSERT 
 • EAN 5907616102836 
Porównaj
Licencje dostępowe, SUBIEKT GT
od 626

1 oferta

SUBIEKT GT

 • Producent INSERT 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.