Menu
Zamknij

SUBIEKT GT

Licencje dostępowe

Opis

Subiekt GT to progresywny system sprzedaży wyprodukowany z myślą o firmach, które poszukują skutecznego narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego, itp.

Subiekt GT jest kolejną wersją znanych w Polsce systemów producenta InsERT: Subiekta 4, Subiekta 5 i Subiekta dla Windows. Dzięki bogatej funkcjonalności i prostej, intuicyjnej obsłudze, program sprawdza się w każdej sytuacji. Zastosowane technologie i rozwiązania biznesowe sprawiają, iż Subiekt to przeważnie w Polsce wybierany program do wspomagania sprzedaży.

Subiekt GT jest produktywnym i prędkim systemem wyekwipowanym w najnowsze rozwiązania interfejsowe czyniące go programem wyjątkowo poręcznym i przyjaznym dla użytkownika. Jednocześnie jego wszechstronność i możliwości konfiguracji czynią go produktem niemal dla każdego.

Subiekt GT jest częścią linii InsERT GT, która posiada ponadto Rachmistrza GT – program do prowadzenia księgowości w formie książki przychodów i rozchodów lub ewidencji podatku zryczałtowanego, Rewizora GT – program do prowadzenia księgi handlowej, Gratyfikanta GT – system kadrowo-płacowy i Gestora GT – system zarządzania relacjami z klientami. Motor bazy danych wykorzystany w programach linii InsERT GT to Microsoft SQL Server 2008 R2, który w darmowej wersji Express Edition jest dostarczany wraz z systemem. Wraz z kolejną wersją Subiekt GT będzie w pełni zgodny z Microsoft SQL Server 2012.

Podstawowe możliwości Subiekta GT:

 • pełna obsługa wszelkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;
 • prowadzenie kartoteki kontrahentów, obejmującej też typu CRM; możliwość definiowania rubryk z dodatkowymi informacjami;
 • prowadzenie kartoteki towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych z rozbudowaną kalkulacją cen (10 poziomów cen sprzedaży, w tym ceny walutowe);
 • pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze albo zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ itp.; automatyczne generowanie dokumentu WZ do faktury;
 • obsługa przedpłat, płatności kartą kredytową oraz sprzedaży kredytowanej;
 • obsługa zamówień z rezerwacją towarów oraz fakturami zaliczkowymi;
 • rozbudowana obsługa rachunków bankowych (złotówkowych lub walutowych) z operacjami wpłaty, wypłaty i transferu (plus opłaty prowizyjne, wyciągi, itp.);
 • pełna obsługa rozrachunków (należności i zobowiązań), w tym rozrachunków wielowalutowych;
 • dużo zróżnicowanych zestawień, raportów i analiz; możliwość tworzenia własnych raportów;
 • rozbudowana obsługa sprzętów zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów paskowych);
 • pełna integracja z systemem zarządzania relacjami z klientami (CRM) Gestor GT;
 • pełna integracja z komputerową księgą przychodów i rozchodów Rachmistrz GT i systemem finansowo-księgowym Rewizor GT.

Użytkownikom, którzy chcieliby zjednoczyć Subiekta GT do unikalnych potrzeb, polecamy Sferę dla Subiekta GT – dodatek umożliwiający rozbudowę systemu sprzedaży. Funkcjonalność Subiekta GT powiększą też specjalne pakiety – niebieski PLUS dla InsERT GT, zielony PLUS dla InsERT GT i czerwony PLUS dla InsERT GT.

Integracja programu z przenośnym Subiektem, oscGT i Sello formuje całkiem świeże możliwości, sprzyjając poszerzeniu rynku zbytu. Towary z Subiekta GT mogą być sprzedawane w terenie (przenośny Subiekt) oraz w internecie – jednocześnie w sklepie internetowym (oscGT), jak i na aukcjach (Sello).

Najważniejsze cechy programu Subiekt GT

 • fachowy system magazynowo-handlowy dla niedużych i przeciętnych przedsiębiorstw.
 • dopasowany do wymogów i praktyk stosowanych w Unii Europejskiej.
 • intuicyjny kreator wdrożeniowy umożliwiający proste rozpoczęcie pracy z programem.
 • Możliwość elektronicznego wysyłania danych do biura rachunkowego.
 • Ewidencjonowanie użytkowników programu wraz z przydzielaniem im uprawnień do realizowania określonych operacji.
 • Rozwiązania interfejsowe gwarantujące najwyższą ergonomię i wygodę pracy (możliwość uruchamiania modułów w zakładkach jak w oglądarkach internetowych; rozbudowana parametryzacja list, wyszukiwanie, sortowanie, odfiltrowanie, zarządzanie kolumnami i dużo innych).
 • Stały monitoring kondycji firmy dzięki szeregowi zestawień.
 • Szereg skrótów klawiszowych umożliwiających obsługę programu wyłącznie za pomocą klawiatury.
 • Możliwość tworzenia własnych raportów i zestawień w oparciu o technologie SQL, XML i COM.
 • Motor bazy informacji Microsoft SQL Server 2000, 2005, 2008 albo 2012 zapewniający wysoką produktywność i bezpieczeństwo pracy.
 • Praca w sieci komputerowej albo na pojedynczym stanowisku.
 • Wydruki graficzne (wszystkie) i tekstowe (główne). Możliwość progresywnego zarządzania wydrukami graficznymi z poziomu programu, wraz z możliwością ich edycji.
 • zaawansowane zarządzanie rozrachunkami (tworzenie i rozliczanie), wraz z pełną historią. Rozrachunki wspólne z Rewizorem GT.
 • Licencja na trzy stanowiska w standardzie.

Wspólne właściwości dokumentów

 • Łatwe wybieranie kontrahentów do dokumentów, jednocześnie z listy, jak i z mechanizmu InsTYNKT, który pozwala na wyszukiwanie po wpisaniu przez użytkownika fragmentu tekstu związanego z kontrahentem.
 • Łatwe wstawianie specyfikacji towarowej do dokumentów. Wybór towarów przystępny z widocznej listy (możliwość przefiltrowania), za pomocą mechanizmu InsTYNKT, jak i z zastosowaniem czytnika kodów kreskowych (klawiaturowy albo RS).
 • Podgląd wystawionych już dokumentów i możliwość ich edytowania.
 • Generowanie automatycznych dokumentów magazynowych do dokumentów handlowych.
 • Multipodgląd dokumentów w widoku HTML-owym.
 • Możliwość wydruku dokumentu w oparciu o sporo wzorców wydruku graficznych, jak i tekstowych.
 • Możliwość wysyłania dokumentu w formacie PDF drogą elektroniczną.
 • Możliwość drukowania naklejek na towary oraz dla kontrahenta na podstawie zawartości dokumentu.
 • Rozliczanie dokumentu za pomocą jednego kliknięcia, jak ponadto śledzenie historii rozliczenia.
 • Łatwe i rozbudowane możliwości filtrowania i wyszukiwania dokumentów na podstawie szeregu kryteriów.
 • Możliwość dopisywania nowych towarów i kontrahentów do kartoteki w trakcie wystawiania lub edytowania dokumentu.
 • Dostęp do informatora o towarze oraz kontrahencie z poziomu dokumentu.
 • Śledzenie historii cen towaru podczas wypisywania dokumentu.
 • Możliwość potraktowania opakowania jako towaru na wybranych dokumentach.
 • Możliwość wpisywania własnych uwag do dokumentu.
 • Możliwość przypisywania dowolnej, definiowalnej kategorii dla dokumentu. Kategorie stosowane są m.in. Do oczyszczania dokumentów oraz grupowania ich w czasie importu do programów księgowych.
 • przystępność najróżniejszych cen towarów w czasie wystawiania dokumentu.
 • Możliwość cechyzowania ustawień dokumentów.
 • Możliwość unieważniania dokumentów.
 • Wysyłanie i pobieranie dokumentów za pomocą mechanizmu komunikacji plikowej.
 • Ewidencjonowanie i rozliczanie handlu złomem, a także innych na zasadzie odwrotnego obciążenia (reverse charge), wraz z naliczaniem VAT na podstawie faktur wewnętrznych.
 • Naliczanie i rozliczanie podatku akcyzowego od węgla i innych tworzyw opałowych.

Dokumenty sprzedaży

 • Obsługa podstawowych typów dokumentów: faktur sprzedaży, rachunków sprzedaży, paragonów, paragonów imiennych, faktur detalicznych na podstawie paragonów, korekt faktur, zwrotów detalicznych, faktur zaliczkowych.
 • Konfigurowalność kolejności wydawania towarów: FIFO, LIFO, wg terminów ważności.
 • Ustawianie w dokumencie wyliczania od cen netto albo brutto.
 • Sprzedaż towarów przez wartość.
 • Wystawianie dokumentów sprzedaży w przeróżnych walutach po zróżnicowanych kursach.
 • Pobieranie kursów walut przy pomocy mechanizmu InsMail.
 • Możliwość przeliczania wstawionych już pozycji wg innych cen.
 • Obsługa handlu z krajami UE i spoza UE.
 • Obsługa transakcji VAT wraz z kodami transakcji.
 • Możliwość sprzedaży usług jednorazowych, czyli takich, których nie chcemy ewidencjonować w kartotece towarów.
 • Ustawianie stosownych rabatów w oparciu o domyślny rabat przypisany kontrahentowi, towarom, aktualną promocję albo podany ręcznie.
 • samoczynne wyliczanie podatku VAT już w fazie wypisywania dokumentu.
 • Definiowanie innego odbiorcy towaru niżeli płatnik dokumentu.
 • Możliwość dobierania rabatów do zadeklarowanej wartości dokumentu.
 • Obsługa przedpłat od kontrahentów do dokumentów.
 • Płatności gotówkowe, kartami płatniczymi, przelewem, kredytowe, kredytem kupieckim z określonym terminem płatności.
 • Możliwość definiowania do jakiej kasy pozostała dokonana gotówkowa płatność dokumentu.
 • Definiowanie na jaki rachunek bankowy pozostała dokonana płatność przelewem.
 • Fiskalizacja dokumentów na drukarkach fiskalnych, wraz ze statusami fiskalizacji.
 • Tworzenie dokumentów po odbiorze sprzedaży z kasy fiskalnej.
 • Możliwość samodzielnego utworzenia dokumentu fiskalnego, jeśli odbiór sprzedaży z kasy fiskalnej jest niemożliwy.
 • Ustawianie skutku magazynowego – czy dokument ma wydawać towar z magazynu natychmiast po zapisaniu, czy w terminie późniejszym.
 • Łatwe wypisywanie korekt do faktur sprzedaży i zwrotów detalicznych za pomocą jednego kliknięcia na dokumencie.
 • Możliwość wypisania korekt i zwrotów do dokumentów nieistniejących w Subiekcie GT (np. Wystawionych przed wdrożeniem programu).
 • Ewidencjonowanie i drukowanie adresu korespondencyjnego i adresu dostawy kontrahenta.
 • Obsługa handlu w walutach obcych między polskimi podmiotami.
 • Drukowanie numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego osób fizycznych.

Dokumenty zakupu

 • Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów handlowych jako faktury zakupu, rachunki zakupu, korekty faktur zakupu.
 • Możliwość wystawiania faktur zakupu RR dla rolników ryczałtowych.
 • Obsługa wystawiania i potwierdzania not korygujących.
 • Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów za pomocą ich numerów oryginalnych, jak i nadawanych im numerów w Subiekcie GT.
 • Kontrola oryginalności numerów oryginalnych dokumentów.
 • Łatwe wypisywanie korekt do dokumentów i not korygujących za pomocą jednego kliknięcia na dokumencie korygowanym.
 • Możliwość skalkulowania cen towarów w kartotece na podstawie cen w dokumencie zakupu.
 • Wystawianie faktur wewnętrznych na podstawie istniejących albo nieistniejących dokumentów zakupu, wystawianie korekt faktur wewnętrznych.

Zamówienia i faktury zaliczkowe

 • Wystawianie dokumentów zamówień od i do dostawców.
 • Możliwość przekształcania zamówień w dokumenty handlowe, jak i magazynowe.
 • Przekształcanie zamówień od klienta w zamówienia do dostawcy na podstawie podstawowych dostawców towarów.
 • Ewidencjonowanie wpłat od kupujących na poczet zamówień przy pomocy faktur zaliczkowych.
 • Wydruk zamówienia od klienta jako Faktura Pro Forma.
 • Dwie metody naliczania VAT na fakturach zaliczkowych: różnicowa i proporcjonalna.
 • Fiskalizacja faktur zaliczkowych.
 • Możliwość wyboru wysyłania do drukarki fiskalnej nazw towarów występujących na fakturach zaliczkowych albo zbiorczych zaliczek w poszczególnych stawkach.
 • Możliwość wystawiania faktur zaliczkowych w okresie przejściowym obowiązywania przeróżnych stawek VAT na towary występujące w zamówieniu.
 • Wyliczanie prognozowanej marży i zysku na zamówieniu od klienta.
 • Ostrzeganie albo/i blokowanie przyjmowania zamówień od klientów zalegających z płatnościami.
 • Definiowanie i drukowanie rekomendowanych form płatności.
 • Naliczanie i rozliczanie odpisów na fundusze promocji artykułów rolno-spożywczych.

Dokumenty magazynowe

 • Ewidencjonowanie ruchu towaru do/z magazynu (w tym także z wirtualnym naliczeniem podatku VAT), a także ruchu towaru pomiędzy magazynami (oddziałami).
 • Ewidencjonowanie wydań i przyjęć wewnętrznych przy pomocy dokumentów przychodu i rozchodu wewnętrznego.
 • Ewidencjonowanie inwentaryzacji w magazynie na dwa sposoby: pełny i uproszczony (prędki).
 • Możliwość wypisywania faktur zbiorczych równocześnie sprzedaży jak i zakupu na podstawie wystawionych wielu wydań lub przyjęć zewnętrznych.
 • Przekształcanie dokumentu magazynowego do faktury zwykłej, faktury RR, paragonu i paragonu imiennego.
 • Zbiorcze naliczanie korekt kosztów za podany okres czasu dla dokumentów handlowych i magazynowych.
 • Możliwość skalkulowania cen towarów na podstawie dokumentów magazynowych przychodujących towar.
 • Prowadzenie pełnej inwentaryzacji poprzez wielu pracowników na raz.
 • Wprowadzanie samoczynnego przychodu i rozchodu towarów na podstawie stworzonych inwentaryzacji.
 • Możliwość ewidencjonowania przesortów na dokumencie zbierającym dane inwentaryzacyjne.

Finanse i rozrachunki

 • Ewidencjonowanie zewnętrznych dokumentów jako faktury zakupu, dokumentów kasowych (KP, KW) w definiowanych poprzez użytkownika kasach gotówkowych. Numeracja indywidualna dla każdej kasy. Moduł wspólny z Rewizorem GT.
 • Ewidencjonowanie operacji bankowych (wpłata na konto, wypłata z konta) z podziałem na rachunki bankowe podmiotu. Moduł wspólny z Rewizorem GT.
 • Możliwość dopisywania transferów bankowych pomiędzy kontami podmiotu – samoczynnie wytwarzane są operacje wpłaty i wypłaty z konta.
 • Możliwość określania statusów uzgodnienia operacji bankowych (operacja do uzgodnienia/uzgodniona/nieuzgodniona) z użyciem numerów wyciągów bankowych.
 • Prowadzenie rachunków bankowych w dowolnej walucie – operacje bankowe muszą być ewidencjonowane w walucie danego rachunku.
 • Moduły rozrachunkowe wspólne dla Subiekta GT i Rewizora GT.
 • Obsługa 4 rodzajów rozrachunków: (N) należności, (Z) zobowiązania, (SN) spłaty należności, (SZ) spłaty zobowiązania.
 • Ewidencjonowanie rozrachunków dla: odbiorców, dostawców, pracowników, urzędów skarbowych i oddziałów ZUS.
 • automatyczne generowanie rozrachunków poprzez wystawienie dokumentu handlowego. Przystępna jest również możliwość ręcznego wprowadzenia rozrachunków.
 • mnóstwo sposobów rozliczania rozrachunków: pojedynczo, zbiorczo, poprzez skojarzenie z nierozliczonymi rozrachunkami przeciwnego rodzaju, przy pomocy dokumentu kompensacyjnego.
 • Obsługa programu źródłowego (Subiekt GT, Rewizor GT lub Gratyfikant GT) w modułach rozrachunkowych.
 • Obsługa cesji rozrachunku w przypadku dekretacji dokumentów handlowych Subiekta GT płatnych kartą płatniczą albo ratalnie. Należność na centrum autoryzacji kart płatniczych jest samoczynnie wiązana ze spłatą należności na płatnika (odbiorcę dokumentu).
 • Pełna historia rozrachunków – możliwość obejrzenia stanu rozrachunków na dowolny dzień (3 zestawienia charakterystyczne).
 • Moduł Kompensaty, umożliwiający ewidencjonowanie dokumentów kompensacyjnych.
 • Obsługa 3 stanów dokumentu kompensacyjnego: sugestia kompensacyjna, kompensata zrealizowana oraz kompensata odrzucona.
 • Ewidencjonowanie wyciągów bankowych otrzymywanych z banków prowadzących rachunki bankowe podmiotu.
 • Możliwość rozliczania rozrachunków w walutach obcych spłatami w złotówkach i vice versa.

Kartoteki

 • Kartoteka kontrahentów z podziałem na odbiorców i dostawców i producenta i osoby.
 • Ewidencjonowanie i stosowanie adresów korespondencyjnych i dostawy przypisanych do kontrahentów.
 • Rozbudowane atrybuty dla wprowadzanych pozycji kartotekowych.
 • Możliwość przypisywania szeregu parametrów do kontrahenta – np. Domyślny rabat, płatność, itd.
 • Możliwość dodawania fotografie do kontrahenta.
 • Grupowanie kontrahentów przez zapisywanie ich do grup i przypisywanie cech.
 • Możliwość definiowania 8 pól własnych.
 • Możliwość ewidencjonowania i przypisywania notatek do poszczególnych kontrahentów.
 • Deaktywacja nieużywanych kontrahentów.
 • Przesyłanie danych o kontrahentach do innych oddziałów przy pomocy komunikacji plikowej.
 • Ewidencjonowanie kontaktu do kontrahenta poprzez e-mail, telefon, faks, a także numery komunikatorów internetowych.
 • Ewidencja asortymentu w podziale na towary, usługi, komplety i opakowania.
 • Możliwość montowania kompletów ze części zgodnie ze specyfikacją.
 • Przesyłanie danych o towarach pomiędzy oddziałami przy pomocy komunikacji plikowej.
 • Deaktywowanie nieużywanych pozycji kartoteki towarowej.
 • Rozbudowana kalkulacja cen z uwzględnieniem wielu poziomów cen, własnych narzutów, marż, ceł, itd.
 • Specyfikowanie danych koniecznych do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi (nazwa fiskalna, kod PLU, towar do ważenia na wadze etykietującej, otwarta cena w kasie fiskalnej).
 • Możliwość przypisania wielu kodów kreskowych dla jednej pozycji towarowej.
 • Przypisywanie podstawowych oraz dodatkowych jednostek miary.
 • Możliwość przypisania sprzedaży towaru przez wartość.
 • Definiowanie przeróżnych stawek VAT przy zakupie i sprzedaży.
 • Definiowanie powiązanego asortymentu, który automatycznie jest wstawiany do zawartości dokumentu wraz z towarem (np. Sok i butelka).
 • Definiowanie informacji koniecznych do deklaracji Intrastat.
 • Grupowanie asortymentu przez zapisywanie go do grup i przypisywanie cech.
 • Definiowanie do 8 pól własnych asortymentu towarowego.
 • Możliwość realizowania zbiorczych operacji na bazie towarowej, m.in. Zmiany stawek VAT, PKWiU, parametry, grupy.
 • Kartoteka wspólników i właścicieli.
 • Kartoteka instytucji z podziałem na urzędy skarbowe i oddziały ZUS.
 • Obsługa wielu innych słowników kartotekowych skategoryzowanych w module Słowniki.

Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi

 • Drukowanie dokumentów przy pomocy drukarek graficznych i tekstowych.
 • Obsługa ponad 100 modeli kas fiskalnych.
 • Obsługa prawie 50 modeli drukarek fiskalnych.
 • Obsługa prawie 20 modeli wag etykietujących.
 • Możliwość współpracy z czytnikiem kodów kreskowych (klawiaturowy i RS), wraz z obsługą kodów ze zmienną ilością, ceną i wagą.
 • Udostępnione przesyłanie i importowanie danych o towarach, odbiór sprzedaży, raporty dobowe i okresowe, i sporo innych operacji.
 • Planowanie operacji do wykonania wraz z kolejnością ich wykonywania.
 • Mechanizm synchronizacji gwarantujący zgodność danych między Subiektem GT a urządzeniami.
 • Raportowanie wykonania wszelkich operacji w rejestrze transmisji.

Pozostałe funkcjonalności

 • Obsługa deklaracji Intrastat.
 • Definiowanie promocji na określone grupy asortymentu dla kontrahentów w oznaczonym terminie.
 • Definiowanie i generowanie wielu cenników.
 • Możliwość wykonywania przeceny z możliwością wyboru cen, które mają ulec zmianie, sposobu wyliczenia nowych cen oraz zaokrąglaniem zarówno do pełnych groszy/złotych, jak i do końcówek „.99”.
 • Możliwość zablokowania do edycji dokumentów z wybranego okresu.
 • Drukowanie wielu rodzajów naklejek zarówno dla towarów, jak i kontrahentów przy pomocy wielu szablonów.
 • dużo zestawień pokazujących sprzedaż, a także zakupy w wielu ujęciach w wybranym okresie, stan rozrachunków, rejestry VAT sprzedaży i zakupu, a także niemało innych.
 • Możliwość tworzenia własnych zestawień opartych na technologii SQL, XML, COM.
 • Ponad 220 wzorców wydruku w standardzie.
 • Możliwość tworzenia własnych wzorców wydruku w oparciu o istniejące już wzorce fabryczne.
 • Możliwość eksportowania i importowania wzorców.
 • Konfigurowalna kontrola poprawności NIP-u kontrahentów, a także rachunków bankowych.
 • Rozbudowane parametry i słowniki zebrane w dedykowanych i osobnych modułach. Dodatkowo, kontekstowo wybrane parametry i słowniki są też dostępne z poziomu każdego modułu.
 • Możliwość szczegółowego określenia uprawnień do wszystkich opcji w programie (Słowniki-Personel).
 • Obsługa programu przy pomocy klawiatury.
 • Przeniesienie informacji ze starszych programów: mikroSubiekt, mikroSubiekt dla Windows, Subiekt 4, Subiekt 5/Euro, Subiekt dla Windows.
 • Rozbudowana archiwizacja informacji: możliwość archiwizacji w trakcie pracy programu, archiwizacja pojedynczego podmiotu lub wszystkich (funkcjonalność dla biur rachunkowych), ustawianie harmonogramu archiwizacji, dowolne tworzenie nazwy archiwum, możliwość ustalania kompresji archiwum, a także możliwość zabezpieczenia archiwum hasłem.
 • Praca sieciowa i możliwość definiowania wielu użytkowników programu.
 • użycie profesjonalnej bazy informacji MS SQL Server 2000, 2005, 2008, 2008 R2 lub 2012.
 • wyjątkowy mechanizm InsMAIL informujący o ważnych zdarzeniach (m.in. Pobieranie kursów walut, przystępne świeże wersje programu).
 • Archiwizacja baz danych z możliwością ustalania harmonogramów.
 • Kontekstowy system pomocy uruchamiający temat zgodny z miejscem wywołania.
 • Pełna integracja z programem księgowym Rachmistrz GT (księga przychodów i rozchodów, podatek zryczałtowany), wspólna kartoteka kontrahentów.
 • Pełna integracja z programem księgowym Rewizor GT (księga handlowa), wspólna kartoteka kontrahentów i rozrachunki.
 • Pełna integracja z programem Gestor GT (zarządzanie relacjami z klientami), wspólna kartoteka kontrahentów i towarów.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Licencje dostępowe, RACHMISTRZ NEXO PRO - 1 STANOWISKO
od 442

1 oferta

RACHMISTRZ NEXO PRO - 1 STANOWISKO

 • Producent INSERT 
 • EAN 5907616102867 
Porównaj
Licencje dostępowe, SUBIEKT NEXO PRO - 3 STANOWISKA
od 1 559

1 oferta

SUBIEKT NEXO PRO - 3 STANOWISKA

 • Producent INSERT 
 • EAN 5907616102836 
Porównaj
Licencje dostępowe, Program Subiekt Nexo
od 469

1 oferta

Program Subiekt Nexo

 • Producent INSERT 
 • EAN 5907616102805 
Porównaj
Licencje dostępowe, RACHMISTRZ NEXO - 1 STANOWISKO
od 341

1 oferta

RACHMISTRZ NEXO - 1 STANOWISKO

 • Producent INSERT 
 • EAN 5907616102843 
Porównaj
Licencje dostępowe, Gestor GT (dodatkowe 3 stanowiska)
od 490

1 oferta

Gestor GT (dodatkowe 3 stanowiska)

 • Producent InsERT 
Porównaj
Licencje dostępowe, REWIZOR NEXO - 1 STANOWISKO
od 999

1 oferta

REWIZOR NEXO - 1 STANOWISKO

 • Producent INSERT 
Porównaj
Licencje dostępowe, REWIZOR NEXO PRO - 1 STANOWISKO
od 1 695

1 oferta

REWIZOR NEXO PRO - 1 STANOWISKO

 • Producent INSERT 
Porównaj
Licencje dostępowe, InsERT Sello
od 147 90

1 oferta

InsERT Sello

 • Producent InsERT 
Porównaj
Licencje dostępowe, RACHMISTRZ NEXO PRO - 3 STANOWISKA
od 664

1 oferta

RACHMISTRZ NEXO PRO - 3 STANOWISKA

 • Producent INSERT 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.