Menu
Zamknij

SUBIEKT NEXO PRO - 3 STANOWISKA

Licencje dostępowe

Opis

Subiekt nexo PRO to program wspomagający obsługę sprzedaży w drobnych i średnich firmach. Jest to powiększona wersja Subiekta nexo – oprócz pełnej funkcjonalności typowego systemu posiada mnóstwo dodatkowych rozwiązań, które spełnią nawet nad wyraz nietypowe wymagania.Subiekt nexo PRO pozwala na obsługę przedsiębiorstwa wielooddziałowego.

zezwala na innowacyjne nadawanie cen towarom przez cenniki główne i uzupełniające. Uwydatnia się rozbudowaną obsługą zamówień – dla wersji PRO wytworzono m.in. Widoki robocze (Asortyment na zamówieniach do obsługi pozycji zamówienia, Asortyment na wyczerpaniu, Asortyment na zleceniach), które upraszczają logistykę zamówień zarówno w przypadku klientów, jak i dostawców.Subiekt nexo PRO charakteryzuje sięwiększą otwartością i elastycznością.

Pozwala np. Dodawać pola własne do zróżnicowanych elementów programu i własne raporty i wzorce wydruku. Dzięki Sferze dla Subiekta możliwe jest tworzenie jednostkowych rozwiązań dopasowujących system do niepowtarzalnych potrzeb marki.Podstawowe możliwości Subiekta nexo PRO:· pełna obsługa wszystkich typów dokumentów handlowych i magazynowych;· pełny rozdział dokumentów magazynowych i handlowych, pojedyncze albo zbiorcze generowanie faktur do dokumentów WZ; korekty dokumentów magazynowych; samoczynne generowanie dokumentu WZ do faktury; faktura pro forma; faktura sprzedaży z wielu magazynów;· rozbudowany system zamówień – każda pozycja dokumentu może mieć indywidualny termin realizacji, na dodatek wcześniejszy niż termin realizacji całego dokumentu;· kartoteka asortymentu – towarów, usług, kompletów i opakowań zwrotnych; działy sprzedaży w kartotece;· kartoteka klientów obejmująca też rodzaju CRM;· prowadzenie sprężystej polityki cenowej – możliwość przypisywania zdefiniowanych cenników do poszczególnych klientów; wartość, domyślny i maksymalny rabat pozycji cennika mogą być określane w zależności od jednostki miary i wysokości progu sprzedaży;· obsługa przedpłat, płatności kartą, płatności za pobraniem, sprzedaży kredytowanej, cesji na innego płatnika, zaliczek pracowników na zakup;· kompleksowa obsługa kasy z rejestrowaniem operacji gotówkowych i bezgotówkowych (płatności kartą płatniczą, bony), operacje kasowe z odłożonym konsekwencją (niewykonane);· rozbudowana obsługa rachunków bankowych (przelewy standardowe, do ZUS, podatkowe, operacje na rachunku, opłaty prowizyjne, wyciągi); obsługa bankowości elektronicznej za pomocą zamiany plików oraz online (wybrane banki);· prowadzenie rozrachunków (należności i zobowiązań), rozliczenia wielowalutowe, wezwania do zapłaty, noty odsetkowe;· rozbudowana obsługa sprzętów zewnętrznych (kasy fiskalne, drukarki fiskalne, wagi etykietujące, czytniki kodów kreskowych);· samoczynna synchronizacja zmian asortymentu w kartotece i urządzeniach zewnętrznych;· pełna integracja z systemami finansowo-księgowymi: Rachmistrz nexo i Rewizor nexo.

dodatkowe rozwiązania dostępne w wersji PRO:· Sfera dla Subiekta nexo – możliwość tworzenia własnych rozwiązań;· innowacyjne pola własne do obiektów systemu;· definiowanie własnych raportów i wydruków;· korekta kosztu dostaw;· sprzedaż z dostaw, rezerwacja dostaw w dokumentach, zakup z rozbiciem przyjęcia na partie, rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych;· możliwość wykonywania pojedynczego zamówienia wieloma wydaniami, a jedno wydanie może obejmować pozycje z zróżnicowanych zamówień;· widok roboczy „Asortyment na zamówieniach do obsługi pozycji zamówienia"; · widok roboczy „Asortyment na wyczerpaniu", a także „Asortyment na zleceniach" do sprawnej i efektywnej pracy z zamówieniami do dostawców; · możliwość zdefiniowania wielu dostawców asortymentu z wskazanym jednym głównym dostawcą i producentem (każdemu dostawcy można przypisać dla danego asortymentu jednocześnie zestaw jego jednostkowych symboli, jak i terminy dostawy);· zwiększone możliwości płatności odroczonych – rozbicie na raty; · możliwość zdefiniowania cenników dodatkowych (dotyczących części cennika głównego, można je ograniczać czasowo);· obsługa zamienników – prostych zbiorów towarów bądź usług, które na dokumentach można wymienić przy pomocy specjalnej funkcji między elementami z tego samego zbioru;· obsługa oddziałów marki (z każdym oddziałem jest związany cennik główny, który jest domyślny dla każdego wystawianego do niego dokumentu handlowego);· możliwość podzielenia rozrachunku na raty (rozrachunek może być podzielony na dużo kwot cząstkowych z określeniem terminu płatności dla każdej z nich);· rozliczenia wielowalutowe (np.

EUR – USD);· sesje kasowe – narzędzie do weryfikacji pracy kasjera (w chwili zamykania sesji pogram sam wylicza, czy stan środków pieniężnych jest zgodny z operacjami zarejestrowanymi w systemie);· sesje rozliczeniowe – narzędzie do lepszego zarządzania rozliczeniami.Poniższe tabele przedstawiają porównanie funkcjonalności poszczególnych programów z trzech linii - InsERT GT, InsERT nexo oraz InsERT nexo PRO.W zestawieniach zaimplementowano następujące oznaczenia:"-" - funkcja nie jest realizowana poprzez program;"+" - funkcja jest wykonywana przez program;"+/-" - funkcja jest realizowana, lecz tylko częściowo;"*" - funkcja jest realizowana w dodatkach dla InsERT GT (np.

PLUS dla InsERT GT, Sfera dla Subiekta GT). SubiektFunkcjaGTnexonexo PROSfera dla Subiekta*-+nowoczesne pola własne*-+Raporty własne i wydruki własne+/--+Hierarchiczne jednostki miary+/-++Zamienniki asortymentu--+mnóstwo oddziałów przedsiębiorstwa--+Wielu dostawców asortymentu--+Działy sprzedaży-++Rozbudowane cenniki+/-++Faktura pro forma-++Zbiorcza realizacja pozycji z zamówień--+Korekty dokumentów magazynowych*++Sprzedaż z wielu magazynów-++Rozbicie przyjęcia na partie--+Sprzedaż z dostaw*-+Rezerwacja dostaw w dokumentach--+Rejestracja rozbieżności w przyjęciach magazynowych--+Przenoszenie kosztów elementów na komplet (korekta kosztów komponentów, które zostały użyte w procesie kompletacji)-++Korekta kosztu dostaw--+Faktura wewnętrzna (w nexo zbiorcze wystawianie faktury wewnętrznej do faktur zakupu, pojedyncza faktura wewnętrzna z możliwością określenia ewidencji VAT)+/-++Intrastat+--Akcyza+--Rozbicie płatności na raty--+Rozliczenia wielowalutowe (w nexo PRO możliwe jest np.

zaewidencjonowanie faktury w euro płatnej częściowo złotówkami a częściowo dolarami; w nexo i GT tylko PLN z obcą walutą)+/-+/-+Sesje rozliczeniowe (narzędzie do lepszego zarządzania rozliczeniami)--+Dyspozycje bankowe (w GT możliwość jedynie wydrukowania operacji bankowej jako polecenia przelewu lub wysłania do homebankingu)+/-++Sesje kasowe (narzędzie do weryfikacji pracy kasjera)--+Operacje bezgotówkowe rejestrowane w kasie-++Kompensaty wielowalutowe+-+Przesyłanie dokumentów online do Rachmistrza nexo lub Rewizora nexo pracujących na osobnej bazie informacji-++Możliwość opisywania księgowego dokumentów wysyłanych do księgowości+/-++Możliwość określenia wykorzystanych materiałów przy sprzedaży usługi --+Pobieranie pojedynczych paragonów z kasy fiskalnej -++Pobieranie i weryfikowanie danych klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego+/-++stosowanie precyzji ceny asortymentu do 6 miejsc po przecinku- -+ RachmistrzFunkcjaGTnexonexo PRODostosowanie profilu Rachmistrza do indywidualnych potrzeb firmy-++Sfera dla Rachmistrza--+innowacyjne pola własne*-+Raporty własne i wydruki własne+/--+Biblioteka dokumentów*+/-+Flagi własne*+/-+Łatwe wyszukiwanie poleceń i informacji zapisanych w programie-++prędkie dodawanie dowolnych dokumentów przy pomocy dwuliterowych symboli (mnemoników)-++Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram)-++Płynna zmiana form księgowości (np.

z pełnej księgowości na uproszczoną)-++Obsługa finansów (m.in. Prowadzenie kasy, obsługa rachunku bankowego, bankowość online)-++Obsługa rozrachunków (m.in. Rozliczenia wielowalutowe)-++Ewidencjonowanie zapisów w KPiR i VAT w dowolnej walucie-++Ewidencjonowanie w KPiR i EP odliczeń/doliczeń całkowicie przypadających na wspólnika--+Obsługa złożonych dokumentów VAT (np.

zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe)+/-++Definiowalne transakcje VAT--+Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, uzupełniające odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem)+/-++Obsługa kosztów eksploatacji pojazdów używanych do działalności wraz z deklaracją VAT-26+/-++Obsługa podmiotów zwolnionych z VAT wraz z deklaracjami VAT-8 i VAT-9M--+Dokument miesięcznego rozliczenia eksploatacji pojazdów-++Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów z możliwością wyłączenia wybranych typów dokumentów)-++zastosowanie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji+/-++Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji--+zastosowanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów--+wymiana dokumentów online z Subiektem nexo pracującym na osobnej bazie danych-++niemało typów amortyzacji (w GT tylko amortyzacja podatkowa, w nexo amortyzacja podatkowa i bilansowa, w nexo PRO własne typy amortyzacji)-+/-+Podział amortyzacji na dokonaj zakupu i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu)-++Historiowanie miejsca używania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej-++Kompensaty-++Kompensaty wielowalutowe--+wysyłka zbiorcza deklaracji skarbowych na Uniwersalną Bramkę Dokumentów-++Noty korygujące+--Pobieranie informacji kontrahentów z zewnętrznych baz informacji (GUS, VIES, CEIDG)+/-++ RewizorFunkcjaGTnexonexo PROSfera dla Rewizora*-+progresywne pola własne*-+Raporty własne i wydruki własne+/--+Biblioteka dokumentów*+/-+Flagi własne*+/-+Łatwe wyszukiwanie poleceń i informacji zapisanych w programie-++prędkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników)-++Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram)-++Płynna zmiana form księgowości (np.

z KPiR w Rachmistrzu na całkowitą księgowość w Rewizorze) z zachowaniem wszystkich informacji historycznych-++Obsługa etapowej pracy na okresie obrachunkowym - otwarcie i zamknięcie ksiąg+/-++Możliwość kwalifikowania dokumentów księgowych do „13.

miesiąca"-++Wielopoziomowe konta kartotekowe w planie kont, zastosowanie słowników pól własnych do definiowania kartotek księgowych--+Obsługa złożonych dokumentów VAT (np. Zakupy zaopatrzeniowe i kosztowe)+/-++Definiowalne transakcje VAT--+Rozliczenia właścicieli (w nexo historiowanie udziałów wspólników, uzupełniające odliczenia i doliczenia, uwzględnienie osób współpracujących, rozliczanie wspólnie z małżonkiem)+/-++Rozliczenia wielowalutowe rozrachunków (w nexo PRO możliwe jest np.

rozliczenie rozrachunku w euro częściowo złotówkami a częściowo dolarami; w nexo i GT tylko PLN z obcą walutą)+/-+/-+Rozliczenia różnic kursowych (w nexo możliwość wyliczenia różnicy z podziałem na kwotę netto i VAT; częściowe stornowanie wyceny bilansowej)+/--+Dekretacja dokumentów (specjalny serwis gromadzący obrazy księgowe dokumentów)+/-++wykorzystanie cech dokumentu do warunkowego wykonania schematów dekretacji+/-++Warunkowe określenie wartości zapisu księgowego w schematach dekretacji--+wykorzystanie pól własnych w schematach dekretacji dokumentów--+wymiana dokumentów online z Subiektem nexo pracującym na osobnej bazie informacji-++mnóstwo typów amortyzacji (w Rewizorze GT i w nexo amortyzacja podatkowa i bilansowa, w Rewizorze nexo PRO własne typy amortyzacji)+/-+/-+Podział amortyzacji na kup i NKUP (stanowiące koszty uzyskania przychodu i niestanowiące kosztów uzyskania przychodu)-++Historiowanie miejsca stosowania środka trwałego i wartości amortyzacji z nim związanej-++Obsługa podmiotów zwolnionych z VAT wraz z deklaracjami VAT-8 i VAT-9M--+Ewidencja remanentów-++Ewidencja wyposażenia-++Obsługa dowodów wewnętrznych-++Kompensaty wielowalutowe--+wysyłka zbiorcza deklaracji skarbowych na Uniwersalną Bramkę Dokumentów-++Sprawozdania finansowe++/-+/-Pieczęcie księgowe i samoczynne przeksięgowania+/-++Noty korygujące+--Pobieranie informacji kontrahentów z zewnętrznych baz informacji (GUS, VIES, CEIDG)+/-++ GestorFunkcjaGTnexonexo PROKlienciPodział na producenta, osoby, przedstawicieli, itd.+/-++Przekształcanie typów kontrahentów (np.

osobę w przedstawiciela handlowego)-++Definiowanie struktury organizacyjnej klientów (centrala + oddziały)-++Seryjny tryb dopisywania klientów-++Wielu opiekunów klienta, a także obsługa zastępstw nieobecnych opiekunów-++Zastępstwa opiekunów z aktywowaniem i dezaktywowaniem-++Zdefiniowane szablony klientów-++Przypisywanie wzorców wydruku dokumentów per klient-++Ewidencjonowanie wielu adresów i informacji kontaktowych+/-++Ewidencjonowanie zainteresowań klienta+/-++Ewidencjonowanie dat jubileuszowych +/-++progresywne pola własne klientów*-+Pobieranie i weryfikowanie informacji klienta z portali: GUS, CEIDG, VIES, Portalu Podatkowego+/-++Łatwy podgląd ostatnio wyprodukowanych czynności z klientem+++Importowanie i eksportowanie danych klientów (w nexo tylko EPP)++/-+/-powodowanie okna rozmowy Skype albo GG+--DziałaniaNumeracja działań-++Ewidencjonowanie, którzy kupujący i z jakim skutkiem zostali obsłużeni-++Rezerwacja zasobów potrzebnych do wykonania działania-++Rejestrowany czas wykonania działań-++Komentowanie do realizowania działań-++Akcje samoczynne definiowane w działaniach, rejestr wykonania akcji-++Tryb seryjny dodawania działań-++Szablony działań asygnowane do automatycznego tworzenia wraz z dokumentami- ++Ostrzeganie o absencji (wpisanej w Ewidencji Czasu Pracy Gratyfikanta nexo) uczestników działania w planowanym terminie działania-++Domyślne typy działań (w GT nie było rodzaju wiadomość)+/-++Wielu pracowników zaangażowanych w działanie, a także ustalanie ich uprawnień do tego działania+/-++Oznaczanie stopnia wykonania działań+/-++Tworzenie powiązań przyczynowo-skutkowych poprzez kontynuowanie działań w niemało nowych+/-++Wystawianie dokumentów na podstawie działań+/-++zaawansowane pola własne działań*-+KalendarzUsuwanie zdarzeń z dnia oraz likwidowanie widoczności zdarzeń z dnia-++Zbiorcze operacje na wydarzeniach-++ZasobyEwidencjonowanie zasobów, w tym importowanie informacji o zasobach z ewidencji księgowych-++Rezerwowanie zasobów w ramach planowania działań, a także niepowiązanych z działaniami-++OfertowanieDedykowany dokument Oferta-++Możliwość wystawiania ofert wielowariantowych--+Definiowanie terminu obowiązywania ofert-++Definiowanie preferowanych form płatności-++Fabryczne wzorce wydruku ze zdjęciami towarów-++Przypisywanie osób zaangażowanych w szansę sprzedaży/proces ofertowy z definiowaniem uprawnień-++Historiowanie ofert w ramach jednej szansy sprzedaży/cyklu ofertowego-++Komentowanie do szans sprzedaży/procesów ofertowych-++Drukowanie progów cenowych dla asortymentu użytego w ofercie-++Rozbudowane cenniki w ofertach+/-++Uwzględnianie polityki rabatowej, promocji w ofertach+/-++Wysyłanie wydruków ofert na przeznaczony adres klienta+/-++wykonywanie ofert w dokumenty handlowe (wymagana licencja na Subiekta)+/-++Rozbudowane opisy ofert+/-++Scenariusze progresywnania w szansach sprzedaży/procesach ofertowych+/-++Planowanie typów dokumentów handlowych, w jakie ma być wykonywana oferta+/-++Podgląd informacji finansowych (koszt, zysk, marża)+/- ++wykorzystywanie precyzji ceny asortymentu do 6 miejsc po przecinku- -+Możliwość umieszczania oferty w treści e-maila, zamiast wysyłania jej jako załącznik wiadomości-++Klient pocztowyObsługa protokołu IMAP wraz z funkcją IMAP IDLE-++Obsługa hierarchicznych folderów-++samoczynne pobieranie ustawień kont w trakcie ich dodawania-++Sprawdzanie poprawności pisowni w treści wiadomości-++Opcjonalne blokowanie zdalnej zawartości i skryptów zawartych w e-mailach-++Wystawianie dokumentów na podstawie wiadomości pocztowych-++Obsługa załączników, a także weryfikacja na podstawie treści, czy e-mail powinien posiadać załącznik+/-++Wyszukiwanie w treści wiadomości-++RaportyPrzetwarzanie wyników raportów w obiekty systemowe-++Uprawnienia do poszczególnych raportów-++Raporty własne użytkowników+-+OgólneBiblioteka dokumentów*+/-+Wysyłanie jednostkowych albo masowych wiadomości SMS-++Flagi własne*+/--Pola własne*-+Własne wzorce wydruków+/--+Sfera*-+Uprawnienia użytkowników organizowane w role--+dużo widoków w modułach, definiowanie własnych widoków-+/-+Łatwe wyszukiwanie poleceń i danych zapisanych w programie-++szybkie dodawanie dowolnych dokumentów za pomocą dwuliterowych symboli (mnemoników)-++Praca kilku programów w jednym oknie aplikacji (multiprogram)-++Schowek+--Brudnopis+--Centralki telefoniczne, obsługa komunikatorów+--dopasowanie intefejsu do jednostkowych wymagań użytkownika (profile interfejsu)-++ Gratyfikant+...

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinię

PODOBNE PRODUKTY

Licencje dostępowe, REWIZOR GT
od 627

2 oferty

REWIZOR GT

 • Producent INSERT 
 • EAN 5907616102041 
Porównaj
Licencje dostępowe, Subiekt nexo pro rozszerzenie +3 stanowiska
od 1 176

1 oferta

Subiekt nexo pro rozszerzenie +3 stanowiska

 • Producent InsERT 
Porównaj
Licencje dostępowe, Subiekt nexo rozszerzenie +1 stanowisko
od 565

1 oferta

Subiekt nexo rozszerzenie +1 stanowisko

 • Producent InsERT 
Porównaj
Licencje dostępowe, Subiekt nexo rozszerzenie +3 stanowisko
od 999

1 oferta

Subiekt nexo rozszerzenie +3 stanowisko

 • Producent InsERT 
Porównaj
Licencje dostępowe, Subiekt nexo pro rozszerzenie +1 stanowisko
od 676

1 oferta

Subiekt nexo pro rozszerzenie +1 stanowisko

 • Producent InsERT 
Porównaj
Licencje dostępowe, RACHMISTRZ NEXO - 3 STANOWISKA
od 529

2 oferty

RACHMISTRZ NEXO - 3 STANOWISKA

 • Producent INSERT 
 • EAN 5907616102850 
Porównaj
Licencje dostępowe, SUBIEKT GT
od 626

1 oferta

SUBIEKT GT

 • Producent INSERT 
Porównaj
Licencje dostępowe, RACHMISTRZ NEXO - 1 STANOWISKO
od 341

1 oferta

RACHMISTRZ NEXO - 1 STANOWISKO

 • Producent INSERT 
 • EAN 5907616102843 
Porównaj

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.